1. مطالب منتشر شده در دسته ی "آداب و رسوم"
آداب و رسوم مهمونی رفتن در کشورهای جهان
سفری به چهار گوشه جهان

در هند معمولاً میهمانان دسته گلی برای میزبان هدیه می آورند. اگر تعدادی میهمان برای شام یا ناهار دعوت شده باشند، میزبان به شیوه ی غذایی خاص خود که برگرفته از آیین ها و سنت های حاکم بر هر خانواده است غذای مفصلی را تدارک می بیند و جالب این که در اقوام هندی رسم بر این است که زنان خانواده حتماً باید بعد از میهمانان و دیگر افراد خانواده غذا بخورند!

آداب خاص هدیه دادن مردم در کشورهای مختلف

در کشور فرانسه هدایا معمولا بعد از تحویل در حضور شخص باز می‌شوند

نگاهی به آداب و رسوم سنتی و محلی مشهد
فرهنگ زندگی

فرهنگ و آداب و رسوم و عقاید و سنن هر مردمی‌نشان از عواطف و خلقیات و – در معنایی کامل – هویت انسانی آن مردم است.