1. مطالب منتشر شده در دسته ی "مهدویت"
دجال و سفیانى کیستند و چرا خروج آنها از علایم حتمى‏ ظهور شمرده شده است؟
بازخوانی عصر ظهور :

با توجه به معناى لغوى «دجال»، مقصود از آن، چه بسا نام شخص معینى نباشد؛ بلکه هر کس که با ادعاى پوچ و بى‏ اساس و با تمسک به انواع و اسباب حیله‏ گرى و نیرنگ در صدد فریب مردم باشد، دجال است.