1. مطالب منتشر شده در دسته ی "همسرداری"
راهکارهای عملی ابراز محبت به همسر
نگاهی به آداب همسرداری از دریچه سبک زندگی اسلامی

در حقیقت ابراز کلمات محبت‏ آمیز و نیز تعریف و تحسین گفتارى مانند جواهر براى زنان ارزشمندند؛ زیرا موجب احساس ارزشمندى، خوشبختى و رضایت آنان است.