1. مطالب منتشر شده در دسته ی "سلامت روان"
انواع بیماری های روانی و دسته بندی آن ها
بر اساس طبقه بندی متن DSM

اختلال‏ هاى روانى براساس طبقه ‏بندى متن تجدید نظر شده راهنماى تشخیصى و آمارى اختلال‏ هاى روانى انجمن روانپزشکى آمریکا (DSM -IV -TR) به اختصار عبارتند از:   ۱٫اختلال‏ هایى که معمولًا نخستین بار در دوره شیرخوارگى، کودکى یا نوجوانى تشخیص داده مى‏ شود. این اختلالات شامل عقب ‏ماندگى ذهنى، بیش فعالى‏ (Hyperactivity) اضطراب‏ هاى […]

علایم اختلال افسردگی چیست؟
نشانه های افسردگی را بهتر بشناسیم .

گفتنى است همه انسان‏ ها نوسانات خلقى و غمگینى را در زندگى تجربه می کنند و نباید به محض غمگینى، احساس کنند که به اختلال افسردگى مبتلا شده‏ اند. فقط در صورتى می ‏توان برچسب افسردگى را به کسى زد که حداقل پنج علامت از نشانه‏ هاى ذکر شده در این نوشته به صورت مستمر در او مشاهده شود.