1. مطالب منتشر شده در دسته ی "صوت"
فایل صوتی دعای فرج امام زمان”الهی عظم البلاء …” + دانلود فایل صوتی با صدای استاد فرهمند
صوت

مرحوم حاج شیخ عباس قمی در فصل هفتم کتاب شریف مفاتیح الجنان چند دعای کوتاه مرتبط با امام زمان (عج) نقل نموده است ؛ اولین دعایی که نقل فرموده اند دعای فرج امام زمان است.