1. مطالب منتشر شده در دسته ی "مطالعات فرهنگی"
انواع سواد بر اساس تعریف یونسکو

بر اساس تعریف یونسکو هر شخصی که تنها خواندن و نوشتن بداند باسواد نیست بلکه شخص با سواد فردی است که دارای پارامتر هایی شش گانه باشد.

سیر مطالعاتی فلسفه و عرفان اسلامی / استاد خسرو پناه

برای متخصص شدن در فلسفه و عرفان اسلامی باید چه کتاب هایی بخوانم ؟
در این مطلب استاد خسرو پناه به این پرسش شما پاسخ می دهند .

گل به خودی توسط شبکه کیش/ نظام تا چه زمان باید هزینه رفتارهای غیر حرفه‌ای صدا و سیما را پرداخت کند؟
به بهانه پخش سکانسی مبتذل و غیر اخلاقی از صداوسیما

در یکی دو روز گذشته نیز شبکه کیش قطعه ی دیگری به پازل رفتارهای غیر حرفه ای صداوسیما اضافه کرد و با پخش سکانسی مبتذل و غیر اخلاقی در ضمن یک فیلم و عدم سانسور آن ضعف جدی خود را بار دیگر نشان داد .

سلبریتی ها و حکمرانی موازی !
به بهانه نهم دی ماه ، بازخوانی برخی عوامل فرهنگی موثر در فتنه 88

رصد فضای فرهنگی کشور ، عملکرد دستگاه های فرهنگی و نوع مدیریت آن ها نشان می دهد که دستگاه ها ، مرزهای فرهنگ عمومی کشور را تا حد زیادی رها کرده و در حال واگذاری آن مرزها به حکومت موازی سلبریتی ها هستند .

نگاهی کوتاه به مفهوم پست مدرنیسم
ماهیت ، زمینه ها ، شاخص ها و نقد ساده و اجمالی پست مدرنیسم :

به عقیده پست‏ مدرنیسم هیچ دیدگاهى حق مطلق نیست. به نظر آنان اگر یک دیدگاه پدیده‏ اى نظیر فساد اخلاقى در غرب را زشت دید و دیگرى آن را زیبا دید، هر دو محق هستند و هیچ یک بر دیگرى برترى ندارند. واقعیت این است که این امر زیر سؤال بردن دین و عقل سلیم است

شناخت چهار خبرگزاری بزرگ جهان (موسوم به چهارغول خبر)
مجتبی انتظاری زارچ

خبرگزاری «یک کارخانه خبری» است که از سراسر جهان خبر دریافت می کند و به سراسر گیتی خبر می فرستد.شناخت دستگاه عظیم و همچنین شبکه بسیار گسترده ای که این مأموریت را عمدتا در راستای امپریالیسم رسانه ای و فرهنگی ایجاب می کند، بسیار جالب توجه است.