1. مطالب منتشر شده در دسته ی "شعر و ادب"
ثانیه‌های پرالتهاب در زندان‌های آل سعود/ خاطرات این زن باورنکردنی است

این حوادث پرالتهاب و استرس خاطرات خورشاهی است که در کنار دیگر ویژگی‌ها، مخاطب را با خود همراه می‌کند و سبب می‌شود تا او بی‌وقفه، سطر به سطر هر «راهی برای رفتن» را بخواند.

غزل‌زدگی آسیب شعر معاصر است
دبیر علمی جشنواره شعر و داستان سوره:

دبیر علمی جشنواره شعروداستان جوان سوره، «غزل‌زدگی» یا استفاده بیش از حد لازم از قالب غزل را یکی از آفات شعر نسل امروز کشور دانست و تاکید کرد به دلیل ناآشنایی شاعران با انواع قالب‌های شعری این استفاده گاه کاربردی نامناسب پیدا می‌کند.