شیخ صالح انصاری از علمای اهل سنت فارس:
کج ‌فهمی در نصوص؛ از علل اصلی جریان تکفیر

فرقان: مدیر مجتمع علوم دینی امام شافعی و یکی از علمای اهل سنت فارس تأکید کرد که اختلافات فقهی و تفسیری همواره میان مسلمانان وجود داشته اما سیره پیامبر اکرم(ص) و عالمان و فقیهان بزرگ، هرگز تکفیر و قتل انسان‌ها نبوده است.

به گزارش فرقان به نقل از ایکنا ، شیخ محمدصالح انصاری، مدیر مجتمع علوم دینی امام شافعی و امام جمعه شهراوز در همایش «راهکارهای مواجهه با اندیشه‌های افراطی وتکفیری» که در لارستان برگزار شد، جریان تکفیر را فتنه متعفن قدیمی توصیف کرد و افزود: اختلافات فقهی و تفسیری همواره در میان مسلمانان وجود داشته اما سیره پیامبراکرم(ص) و عالمان و فقیهان بزرگ، هرگز تکفیر و قتل انسان‌ها نبوده است.

وی، اسلام را دین رحمت خواند و با تشریح برخی آیات قرآن، محبت و احترام به همه مسلمانان بلکه همه انسان‌ها و حتی کافران را شیوه‌ای منطبق با قرآن و سیره پیامبر دانست و

این عالم اهل سنت بیان کرد: همه مردم به‌ویژه جوانان در جوامع اسلامی نیاز اساسی به فهم دقیق و عالمانه دین دارند و باید به آنان، خواندن و فهم صحیح قرآن و متون دینی را بیاموزیم تا در فتنه تکفیر و جریانهای افراطی دچار نشوند.

مدیر مجتمع علوم دینی امام شافعی همچنین ضمن اشاره عالمانه به برخی آیات قرآن، «کج فهمی نصوص» را یکی از ریشه‌های اصلی جریان تکفیر دانست.

وی افزود: بسیاری از مفتیان جریان تکفیری و افراطی، آگاهی مناسبی از آیات قرآن و سیره نبوی ندارند، بلکه نسبت به آن بدفهمی نیز دارند.