معما و تست هوش
گروه: متفرقه
تاریخ: ۷:۵۳ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
معمای ریاضی: مصافحه در جلسه!

فرقان: معما همراه با جواب

معما همراه با جواب

 

در یک جلسه که با حضور ۱۲ نفر برگزار شده است، هر نفر با تمام اعضا در ابتدا و انتهای جلسه، دست می دهد. مشخص کنید در مجموع چند بار دست داده شده است؟

 

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

 

پاسخ معمای ریاضی مصافحه در جلسه:

۱۳۲ بار

در نظر بگیرید نفر اول با ۱۱ نفر دست می دهد. نفر دوم هم با یازده نفر دست می دهد اما از آنجایی که یک بار آن با نفر اول بوده و ما آن را در محاسبات خود لحاظ کرده ایم، تنها ۱۰ مورد آن را می شماریم. به همین ترتیب نفر سوم ۹ بار و به همین ترتیب. در مجموع در ابتدای جلسه ۶۶ بار دست داده شده و در کل ۱۳۲ بار.

 

منبع: ihoosh.ir