سیر مطالعاتی فلسفه و عرفان اسلامی / استاد خسرو پناه

فرقان: برای متخصص شدن در فلسفه و عرفان اسلامی باید چه کتاب هایی بخوانم ؟ در این مطلب استاد خسرو پناه به این پرسش شما پاسخ می دهند .

سیر مطالعاتی علوم عقلی ( فلسفه و عرفان اسلامی)

حجت الاسلام و المسلمین استاد خسرو پناه

شاید شما نیز دوست داشته باشید برای  تشکیل یک منظومه فکری استوار و در عین حال عمق بخشیدن به جهان بینی اسلامی خود برنامه ی مطالعاتی فلسفه و عرفان اسلامی داشته یاشید اما نمی دانید از کجا شروع کنید و دایما این سوال برای شما پیش آمده که در این زمینه چه کتاب هایی لازم است مطالعه کنم .  مسلما پاسخ حجت الاسلام دکتر عبد الحسین خسرو پناه از اساتید مشهور و برجسته فلسفه اسلامی به این پرسش ،  می تواند برای ما راهنمای خوبی در جهت پیمودن این مسیر باشد .

۱) المنطق(مرحوم محمّد رضا مظفّر)
به ضمیمه مطالعه : کتاب حاشیه (ملّا عبدالله یزدی) و کتاب رهبرخرد (محمود مجتهد خراسانی)

۲) شرح باب حادی عشر(فاضل مقداد) و کتاب منظومه/ بخش منطق (مرحوم ملّا هادی سبزواری)
به ضمیمه مطالعه : کتاب مغالطات (سیّد علی اصغر خندان) و منطق کاربردی (سیّد علی اصغر خندان)

۳) بدایه الحکمه (مرحوم علّامه طباطبایی) و فلسفتنا (شهیدصدر)
به ضمیمه مطالعه: آموزش فلسفه ( آیت الله مصباح یزدی) و کتاب مسأله شناخت (شهید مطهری) و شناخت در فلسفه اسلامی( آیت الله سبحانی)

۴) منظومه/ بخش حکمت(مرحوم ملّا هادی سبزواری)
به ضمیمه مطالعه : شرح مبسوط منظومه (شهید مطهّری) و اصول فلسفه و روش رئالیسم/ جلد ۳و۴و۵ (مرحوم علّامه طباطبایی)+نظریّه المعرفه( آیت الله جعفر سبحانی)

۵) کشف المراد( علّامه حلّی ) و نهایه الحکمه ( علّامه طباطبایی)
به ضمیمه مطالعه : تعلیقات آیت الله  مصباح و استاد #فیاضی بر نهایه الحکمه و کتاب معرفت_شناسی در قرآن(ایت الله جوادی_آملی- که جلد ۱۳ تفسیر موضوعی ایشان می باشد.)

۶) شرح اشارات (خواجه نصیرالدّین طوسی)
به ضمیمه مطالعه : اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد۱و۲ (مرحوم علّامه طباطبایی) و  کتاب معرفت شناسی دینی و معاصر(محمدتقی فعالی) و کتاب پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر(محمّد حسین زاده)

۷) حکمهالإشراق و برهانِ شفاء (مرحوم ابن_سینا) و إلهیّاتِ شفاء(مرحوم ابن سینا)
به ضمیمه مطالعه: شرح حکمه الإشراق

۸) اسفار/جلد۱و۲و۳ (مرحوم صدرالمتالهین)
به ضمیمه مطالعه : مدخل مسائل جدید کلامی(آیت الله جعفر سبحانی) و فلسفه معرفت (استاد خسرو پناه)

۹) أسفار/جلد۶ تا ۹(مرحوم صدرالمتالهین ) + تمهیدالقواعد (ابن ترکه)
به ضمیمه مطالعه : کتاب کلام جدید(استاد خسرو پناه) و  فلسفه های مضاف(استاد خسروپناه) و نص النّصوص (جامی) و آثارعرفانی مرحوم سیّد حیدرآملی

۱۰) شرح فصوص الحکم (قیصری)
به ضمیمه مطالعه : فکوک (قونوی) و شرح فصوصِ جندی و شرح فصوص قاسانی

۱۱) مصباح_الانس(ابن فناری)
به ضمیمه مطالعه : مشارق الدّراری(سعید بن سعید فرغانی)