بر اساس طبقه بندی متن DSM
تاریخ: ۱۲:۰۰ :: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
انواع بیماری های روانی و دسته بندی آن ها

فرقان: اختلال‏ هاى روانى براساس طبقه ‏بندى متن تجدید نظر شده راهنماى تشخیصى و آمارى اختلال‏ هاى روانى انجمن روانپزشکى آمریکا (DSM -IV -TR) به اختصار عبارتند از:   ۱٫اختلال‏ هایى که معمولًا نخستین بار در دوره شیرخوارگى، کودکى یا نوجوانى تشخیص داده مى‏ شود. این اختلالات شامل عقب ‏ماندگى ذهنى، بیش فعالى‏ (Hyperactivity) اضطراب‏ هاى […]

اختلال‏ هاى روانى براساس طبقه ‏بندى متن تجدید نظر شده راهنماى تشخیصى و آمارى اختلال‏ هاى روانى انجمن روانپزشکى آمریکا (DSM -IV -TR) به اختصار عبارتند از:

 

۱٫اختلال‏ هایى که معمولًا نخستین بار در دوره شیرخوارگى، کودکى یا نوجوانى تشخیص داده مى‏ شود.

این اختلالات شامل عقب ‏ماندگى ذهنى، بیش فعالى‏ (Hyperactivity) اضطراب‏ هاى دوره کودکى، اختلال ‏هاى مربوط به خوردن مثل بى‏ اشتهایى و سایر انواع انحراف از رشد طبیعى مى‏ شود.

۲٫اختلال‏ هاى شناختى

شامل اختلال‏ هایى است که در آن‏ ها نشانه‏ ها مستقیماً مربوط به آسیب مغزى یا وجود یک وضع غیرعادى در محیط زیست شیمایى مغز است؛ ممکن است در نتیجه پیرى، بیمارى‏ هاى تباه کننده دستگاه عصبى مثل سفیلیس، آلزایمر، یا فروبرى مواد سمى مثل مسمومیت ناشى از سرب یا الکلیسم شدید ایجاد شوند.

۳٫اختلال‏ هاى مربوط به مصرف مواد

شامل استفاده از الکل، باربیتورات‏ ها، آمفتامین‏ ها، کوکائین و داروهاى دیگر که تغییرات رفتارى ایجاد مى‏ کند.

۴٫اسکیزوفرنیا و سایر اختلال‏ هاى روان پریشى

شامل گروهى از اختلال‏ ها با ویژگى‏ هاى فقدان تماس با واقعیت، پریشانى‏ هاى بارز اندیشه و ادراک و رفتار عجیب و غریب.

۵٫اختلال‏ هاى خُلقى

پریشانى حالت خلقى؛ شخص ممکن است به شدت افسرده، یا به طور غیرعادى سرخوش باشد و یا بین دوره‏هایى از سرخوشى و افسردگى نوسان کند.

۶٫اختلال‏ هاى اضطرابى

شامل اختلال‏ هایى است که در آنها اضطراب نشانه اصلى اختلال است (مانند اضطراب فراگیر یا اختلال‏هاى وحشت‏ زدگى، وسواس فکرى- عملى و …).

۷٫اختلال‏ هاى جسمانى شکل

نشانه‏ هاى اختلال، جسمانى است ولى هیچ گونه مبناى عضوى براى آنها نمى‏توان یافت و به نظر مى‏ رسد که نقش اصلى با عوامل روانى است مانند بیمارى هیسترى (مانند خانمى که از پرستارى مادر علیل خود منزجر است، ناگهان دچار فلج دست مى‏ شود) و بیمارى‏ هاى خیالى (اشغال فکرى بیش از حد درباره سلامتى و ترس از بیمارى، بى‏ آنکه جایى براى نگرانى باشد).

۸٫اختلال‏ هاى تجزیه‏ اى

تغییرات موقت در کارکردهاى هشیارى، حافظه، یا هویت شخصى به علت مشکلات هیجانى از جمله این اختلال‏ها یا دزدودگى (شخص به دنبال یک تجربه هیجانى نمى‏تواند چیزى را درباره گذشته خود به یاد آورد)، چند گانگى شخصیت.

۹٫اختلال‏ هاى جنسى و هویت جنسى

شامل نارضایتى جنسیتى، اختلال عملکرد جنسى مانند ناتوانى جنسى، زود انزالى و سردمزاجى و … بیزارى جنسى و اختلال درد جنسى.

۱۰٫اختلال‏ هاى خوردن

مانند بى‏ اشتهایى عصبى، پرخورى.

۱۱٫اختلال‏ هاى خواب

مانند بى‏ خوابى، بدخوابى، پرخوابى، اختلال کابوس، خوابگردى، دهشت خواب، نابهنجارى خواب.

۱۲٫اختلال‏ هاى کنترل تکانه‏ ها

مانند اختلال انفجارى، دزدى بیمارگونه، آتش‏ افروزى بیمارگونه، قماربازى بیمارگونه، وسواس، مو کنى و … .

۱۳٫اختلال‏ هاى سازگارى

مانند اختلال سازگارى همراه با خُلق افسرده و همراه با اضطراب.

۱۴٫اختلال ‏هاى شخصیت

الگوهاى دیرپایى از رفتار غیرانطباقى، شامل شیوه‏ هاى نارس و نامناسب براى کنار آمدن با فشار روانى یا حل مشکلات براى مثال چند مورد از اختلال‏ هاى شخصیتى را نام مى‏ بریم: شخصیت خودشیفته، شخصیت وابسته، شخصیت وسواسى، شخصیت ضداجتماعى و … .

منبع :

برگرفته از متن تجدید نظر شده ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی ، ویرایش چهارم

اطلاعات بیشتر در صفحات ۵۳-۷۷ کتاب