آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار رئیس دانشگاه کاتولیک فرانسه:
از اتفاقات فرانسه متأسفیم/ بداخلاقی و غارتگری فرهنگی غده بدخیم جهان کنونی است

فرقان: آ نچه امروز در فرانسه اتفاق افتاده، متأسفیم. این هم نتیجه راه بستن دیگران بود چون عده ای بیراه رفته اند و منجر به این حواث درمنطقه، جهان و فرانسه شدند.

به گزارش فرقان ، حضرت آیت الله جوادی آملی،‌ ظهر امروز دردیدار پرفسور «هنری دولهوگ»، رئیس دانشگاه کاتولیک فرانسه و هیئت همراه، که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء درقم برگزار شد،‌ با بیان این که پیام مشترک انبیاء الهی یکی است و آن توحید خدا است گفتند: یعنی خدا آفریدگار نظام، انسان و جهان و حسابرس همگان است و در این حسابرسی هیچ کس با خدا شریک نیست.

معظم له عنوان کردند: حضرت عیسی(ع) مانند سایر انبیاء الهی مخلوق خدا هستند و در این اضلاع سه گانه آفرینش، خلقت و حسابرسی سهمی ندارند.

بداخلاقی و غارتگری فرهنگی  غده بد خیم فرهنگی است

ایشان افزودند: اما در رابطه با انسان آنچه در جهان کنونی به عنوان غده بد خیم مطرح است، همان بداخلاقی و غارتگری فرهنگی است. جهان را هیچ چیزی مگر انسان تهدید نمی کند.

حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: معتقدیم انسان از خاک و روح تشکیل شده است. بدن که از خاک است به خاک برمی گردد؛ ولی روح نه از خاک است و نه به خاک برمی گردد؛ بلکه مجرد است. به همین دلیل که روح مجرد است، سال و ماه و خستگی ندارد.

این مرجع تقلید اظهار داشتند: انسان مانند عدل، حقیقت جاودانه دارد و تمام سرمایه و ثروت به خود انسان برمی گردد. انسان در دنیا جمعی و اجتماعی زندگی می کند؛ اما بعد زندگی بعد مرگ جمعی است نه اجتماعی. این اصل را قرآن کریم بیان کرده است. انسان اولین و آخرین و میلیاردها بشر، یک روزی در صحنه قیامت جمع می شوند؛ ولی هر کدام تنها در قیامت و برزخ زندگی می کنند. باهمه این احوالات مزاحم همدیگر نمی شوند و نیستند و نه از کسی دیگری کمک می گیرند.

معظم له عنوان کردند: این اصل کلی می فهماند بین خود و خدا رهاوردی داشته باشیم و آن داشتن عقیده و عمل صالح است. این دو اصل را حضرت عیسی(ع) و پیامبر(ص) به خوبی تبیین کردند.

ایشان افزودند: اما درباره انسان آنچه که جامع کنونی را تهدید می کند، فراموشی خود است. امام علی(ع) فرمودند« من در شگفتم که مردم ابزاردست شان را گم می کنند و به سراغ رهبران الهی نمی روند».

حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: کسی به حق خود قانع نیست، راه خود را گم کرده است. انبیاء الهی صراط مستقیم می باشند، نه راه کسی را می بندند و نه به بیراه می روند.

این مرجع تقلید اظهار داشتند: اما آنچه درجنگ اول و دوم، متأسفانه جنگ نیابتی اتفاق افتاد، راه بستن دیگران بود و از آنچه امروز در  فرانسه اتفاق افتاده، متأسفیم. این هم نتیجه راه بستن دیگران بود چون عده ای بیراه رفته اند و منجر به این حواث درمنطقه، جهان و فرانسه شدند.

ثروت خون جامعه است

معظم له عنوان کردند: به عنوان نمونه، رهبران الهی چنین فتوا دادند که اموال وثروت ها به منزله خون جامعه است. خون بایدبه همه اعضاء بدن برسد و هر عضوی به اندازه از خون سهم دارد. ثروت خون جامعه است. اگر در دست عده ای باشد، بقیه فلج اند و این فلجی گاهی به صورت شورش مردمی در می آید.

ایشان افزودند: انبیاء الهی آمده اند تا اموال را تنظیم کنند و از این طریق جلوی شورش را بگیرند. اگر به رفتار عاقلانه رهبران الهی عمل شود، کدورت و تاریکی از آئینه دل می رود. آئینه دل اسرار عالم را نشان می دهد. بعد انسان احساس نیکی و نشاط می کند.

حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: همه بدانند تا زنده ایم نسبت به دیگران مسئولیم، ما موظفیم با محبت الهی و رأفت به دیگران زندگی کنیم. اما آن محبت و احسان کار است برای نتیجه ای و آن نتیجه به دو بخش تأمین اجتماعی در دنیا و سعادت ابدی در آخرت تقسیم می شود.

اعتقاد به معاد بهترین مکتب آموزنده است

این مرجع تقلید اظهار داشتند: عمده مسئله  معاد است، اعتقاد به معاد بهترین مکتب آموزنده است، زیرا در قیامت همه خاطرات را یک جا می بینیم و چنین عالمی برای ابد می ماند، نه زمان دارد نه زمین. حتی عشق به خدا علاقه و محبت به دیگران، وسیله رسیدن به لقاء الهی است.

معظم له عنوان کردند: این عقیده اصل کلی است که به تمام شئون ما انسانها احاطه دارد، چه دیگران ما را ببیند یانه، تشویق کنند یا نه، چون همیشه در مرأ و نظر خدا هستیم.

ظالمان و ستمگران هیزم جهنم هستند

ایشان افزودند: اگر شنیده ایم مار و عقربی است، آن بدگویی و بد اخلاقی ما است. همه ما جهنم راشنیده ایم. عذاب و شعله جهنم را شنیده ایم، اما هیزم جهنم را از جنگل نمی آورند، یعنی هیزم جهنم خود ظالمان و ستمگران می باشند اینها در آتش گور می گیرند و آتش از درون می سوزند.

منبع :

خبرگزاری حوزه